Podengo Português - Rasinformatie


08

De Portugese Podengo is een halfwind hond, die jaagt met al zijn zintuigen, d.w.z Ogen, neus en oren.

Bovendien geeft hij altijd enthousiast zijn passie weer, door bij aanvang en tijdens de jacht, luid te blaffen.

Het jachtgedrag van de Portugese Podengo.

De Portugese Podengo is een halfwind hond, die jaagt met al zijn zintuigen, d.w.z Ogen, neus en oren.
Bovendien geeft hij altijd enthousiast zijn passie weer, door bij aanvang en tijdens de jacht, luid te blaffen.
De Portugese Podengo Grande jaagt voornamelijk op groot en weerbaar wild, oa het wilde zwijn, de Pequeno en Medio voornamelijk op konijnen.
De Podengos jagen in een pac (Matilda), iedere hond met een andere functie.

De jacht is in te delen in 3 stadia:
·         Het zoeken
·         De achtervolging
·         Het apporteren


Het zoeken:

De Podengo zoekt met al zijn zintuigen en met enorm uithoudingsvermogen en passie, ze duiken in dichte vegetatie, lang gras, uitgestrekte velden, klimmen en klauteren over rotsen op zoek naar hun prooi. En alhoewel ze een hekel aan water hebben worden ook beekjes en slootjes vol overgave genomen. De roedel zoekt op verschillende afstanden van de jager, dit kan variëren van 15 meter tot wel 200 meter, ze blijven altijd in contact met de roedel en jager.
Op het moment dat één van de roedelleden een prooi heeft gespot, laat deze het de andere roedelleden weten door een hoog yep yep te laten horen (dit heet Maticar).
Degene die de prooi heeft gespot sprint met enorme snelheid achter het konijn aan ( al “blaffende”), het konijn volgende in al zijn bewegingen, de andere roedelleden sluiten samen de prooi in om de prooi richting de jager te drijven die de prooi dan neerschiet.

Het apporteren:
De roedelleider apporteert de prooi naar de jager.
Is de jager te ver van de roedel verwijderd zullen ze zelf de prooi vangen en doden, daarna wordt de prooi naar de jager geapporteerd.
De Podengo’s jagen dus nooit allemaal op één kluitje achter de prooi aan, ze zullen een gezamenlijke strategie uitdenken om de ontsnappingsroute van de prooi af te sluiten de prooi richting de jager de manoeuvreren waarbij iedere lid van de roedel weer een andere taak heeft.

De achtervolging:

Ook zal de Portugese Podengo nooit te allen tijde de prooi blijven volgen, is de afstand te groot geworden om op wat voor manier dan ook de prooi te vangen keren ze terug naar de jager en gaan ze opnieuw op zoek naar een prooi.

Alle drie varianten jagen op dezelfde manier, waarvan de medio degene is met het meeste uithoudingsvermogen en jachtpassie, de Pequeno heeft als voordeel dat hij door zijn maat op plaatsen kan komen waar de Medio niet kan komen, wel heeft de Pequeno minder uithoudingsvermogen om de prooi te op langere afstand te achtervolgen, maar heeft op kortere afstand een enorme snelheids explosie!
De Grande jaagt voornamelijk op herten, wilde zwijnen, sluiten ook de prooi in en jagen hem naar de jager, in deze roedels worden ook andere rassen in de roedel gebruikt zoals Dogo Argentino’s.
Toen in 1967 de Portugese Podengo als ras door de FCI werd geaccepteerd was er een prova de trabalho  (werk functionaliteit test) nodig om het kampioenschap mee te voltooien.
Daar deze proef alleen mogelijk was op een zeer divers terrein en met een "Matilda" was het organiseren én goed beoordelen hiervan bijna onmogelijk, er vielen  teveel goede honden buiten de fok, daarom is de prova de trabalho afgeschaft.

Op dit moment wordt er in Portugal weer aan een werk functionaliteits test gewerkt.

Onderstaand de regelgeving van de voormalige prova de trabalho:

Portuguese Podengo Work Trial Regulations approved by the Portuguese Kennel Club

1st - The proofs should take place on land more or less covered with brush or vegetation appropriate to the proof.
2nd - Will be used to hunt hare, preferably the rabbit, that should be shot when found or pursued by the dogs.
3rd - The dogs could hunt separately or in groups, constituting packs, their second most habitual form of hunting.
4th - The different owners’ dogs can only compete together if owners, judges and the S.C. delegates from the Portuguese Kennel Club agree.
5th - When registering, the owners should declare what class they want their dogs to compete in, according to article 3.
6th - The packs that are composed of more than eight dogs must be divided. In this case no pack can have less than four animals.
7th - When the packs are composed of more than four dogs, they can be driven during the proof by two drivers.
8th - These proofs will be evaluated by at least two Judges, but the Commissaries of Proof can never be more than two.
9th - The proofs will consist of turns whose duration will depend absolutely on the Judges criterion.
10th - The Judges should submit the contestants to the number of turns they find necessary, but they could classify them by the end of the first turn.
11th - The Judges must make possible identical work conditions for all the contestants.
12th - The contestant’s entry in the turns will be by draw, beginning with the contestant with the lower number.
13th - The packs will enter in the proof after dogs in contest where evaluated separately for their work. Each pack will count as if it was only one unit, but each component should have an individual registration number.
14th - The packs will be evaluated as a group, independently of the individual value of the components. But each dog will be evaluated for itself for the work carried out inside of the pack.
15th - The Judges should give special attention to the different working possibilities from each competitor, recognizing its size and habit of working.
16th - During the proof, the dogs should be driven as if they were hunting. Drivers are allowed to call them by voice or whistle and to excite them to ent
er into brush or thickets.
17th The land should be explored in a manner as not to leave behind hunt that the dogs don’t pursuit properly.
18th -When a pack has been designated as having a lead dog (quitador), its evaluation should be made to is specific leader and retriever task. It deserves a special mention the lead dog that also contributes to the pack’s teamwork.
19th - Shooters will be designated to serve the dogs, thereby allowing the drivers to carry unloaded rifles.
20th –Contrary to the previous article, the Organizing Commission can designate drivers as shooters, but only in the case of pack proofs.
21st The primary qualities that the Judges will evaluate are: olfaction; running speed; agility and resistance to fatigue; perseverance in searching and pursuing the hunt so that the quarry can be found by the track or be seen; the difficulty in pursuing in dense underbrush and acute turns of the prey; the power and certainty of remaining on track even though the track is curving and difficult; and the energy to pursue the quarry without showing fear of any obstacle.
22nd - The Judges will take into consideration those dogs that catch a rabbit during the pursuit; how the dog worked and the difficulties confronted. Also, those dogs that bring the quarry to the hand, verifying that they caught it without destroying the carcass, will be given merit.
23rd - The Judges will evaluate the Podengo proper excited yelping bark (maticar) in the perseverance of a track or in the completion of the hunt, even when the quarry may be hidden.
24th In regard to the lead dog, the Judges will evaluate the dog’s constant alertness, how quickly the dog arrives to the place where the pack give the alert, the domination on the pack, the decision and speed in snatching the prey, and the form of how the dog brings the prey to hand.
25th - The eliminating defects are: absolute lack of olfaction; inability to hunt; not pursing the hunt; and fear of the rifle or the shots.
26th - The Judges will propose Certificates of Work for those dogs that, even if they didn’t get a prize, have not committed any of the eliminating faults designated in the previous article.
27th - The eliminating faults for the lead dogs are: not to have domination over the pack and not to bring the prey to hand.
28th - The Judges will propose Certificates of Work for the lead dogs that have not committed any of the faults designated in the previous article.

Copyright © 2020. All Rights Reserved. Designed by Albert&Wiebe @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.