Pharaoh Hound - Rasinformatie


06

De Pharaoh hound is van middelmatige grootte, heeft een elegante houding en een strak getekend silhouet.

Oorsprong

Ofschoon als land van oorsprong Malta wordt opgegeven, blijkt uit tekeningen en geschriften dat de hond reeds 4000 jr. v.Chr. in Egypte werd aangetroffen en daar als jachthond werd gebruikt en gefokt. Men veronderstelt dat de Pharaoh hound, net als alle andere windhonden - met uitzondering van de Ierse Wolfshond en de Deerhound - vanuit Azië overgebracht zijn naar Egypte. Vanuit Egypte hebben blijkbaar de Phoeniciërs deze honden met zich meegenomen toen ze zich op Malta en Gozo vestigden. In verschillende niet-Egyptische landen zijn op den duur uiterlijke veranderingen waar te nemen. Alleen de bevolking van de Balearen heeft, vermoedelijk door de afzonderlijke ligging van deze eilanden, het zuivere type van de oude honden weten te behouden. Ook op het eiland Ibiza treft men nog honden aan, die een treffende overeenkomst vertonen met de in Egypte voorkomende afbeeldingen op graftomben (4000 jr.v.Chr.) van een hond met puntige oren en een lang spits hoofd. Deze Balearische nomaden zijn naar men veronderstelt, de voorvaders van de Cirneco dell'Etna uit Sicilië en de Podenco Ibicenco uit Spanje. Deze twee rassen tonen dan ook veel gelijkenis met de Pharaoh hound, hetgeen een bevestiging is van het vermoeden dat al deze honden uit een en dezelfde stam - uit Midden-Azië of Afrika afkomstig - voortkomen.

Recente historie

Op Malta worden ze momenteel nog steeds gebruikt voor de konijnenjacht en voor zover na te gaan, bestaan ze daar reeds 2000 jaren; het type is, in de 5000 jaren dat dit ras bestaat, hoegenaamd niet veranderd. Ongeveer in 1920 werden de eerste exemplaren naar Engeland gebracht, doch in 1968 hield men zich pas echt bezig met dit ras. Momenteel is de Pharaohound in heel de wereld een erkend ras en heeft in diverse landen zijn eigen rasvereniging.

Uiterlijk

De Pharaoh hound is van middelmatige grootte, heeft een elegante houding en een strak getekend silhouet. De beweging tijdens het werken is soepel maar toch krachtig; de hond is zeer behendig. Het hoofd is lang, smal en droog; voorsnuit is iets langer dan de schedel, weinig stop. Ogen ovaal van vorm en niet te diep liggend, barnsteenkleurig. De oren zijn matig hoog aangezet, overeind staand bij allertheid, zeer beweeglijk, dun en groot met een brede aanzet! Scharend volledig gebit. Neus altijd bruin als de kleur van de vacht. De hals is lang, droog en licht gebogen. Goed gehoekte voor- en achterhand; benen staan parallel. Het lichaam is soepel met een bijna rechte ruglijn; diepe borst tot aan de ellebogen; goed gewelfde ribben; bekken iets meer gehoekt dan normaal; buik licht opgetrokken; iets langer dan hoog; krachtig gespierde achterhand met behoorlijk bone. Vloeiend en natuurlijk gangwerk: het hoofd wordt hoog gedragen. Staart is van middelmatige lengte, dik bij de aanzet, dun uitlopend, in rust iets over het spronggewricht, in actie wordt de staart hoog en gebogen gedragen. Vacht: kort en glanzend van fijne en dicht tot licht harde structuur, geen franjes. Kleur: roodbruin, variërend van licht tot donker; witte afrekening alleen toelaatbaar aan de staartpunt (zeer gewenst), aan de borst, aan de tenen en op het hoofd in de vorm van een witte streep. Ideaalmaat voor reuen: 56 cm en voor teven 53 cm.

Aard/karakter

Door zijn natuurlijke aanleg voor de jacht voelt de Pharaoh hound zich uitstekend thuis op een renbaan en/of coursing-terrein. In Nederland zijn hiervoor vele mogelijkheden o.a. bij de NVOW die 3 x per jaar een werkdag organiseert waar alle Oosterse en Mediterrane windhondenrassen met hun eigenaars welkom zijn. De Pharaoh hound heeft veel aandacht en beweging nodig, hetgeen zich o.a. uit in het 'vragen' aan het baasje om een spelletje. Ook in het vrije veld zullen ze onophoudelijk blijven zoeken met hun ogen - en typisch voor deze (half)wind- honden ook met hun neus - naar eventuele konijnen, hazen of iets anders wat de moeite waard is.

Deze eigenschappen vragen natuurlijk wel het een en ander van de eigenaar die deze 'sportiviteit' van de hond moet kunnen begrijpen en waarderen. Uiteraard is met een consequente opvoeding de intelligente Pharaoh hound wel het nodige te leren, maar het diepgewortelde jachtinstinct blijft 'natuurlijk' toch aanwezig. De hond hiervoor straffen zou onredelijk zijn en door een windhond ook absoluut niet worden begrepen. Als U een niet-jagende, zeer gehoorzame hond wilt, zal de keuze niet op dit ras (of zelfs de meeste andere windhondenrassen) moeten vallen. Tegenover vreemde mensen zal de Pharaoh hound zich in het algemeen wat gereserveerd opstellen. Tegenover bekenden daarentegen zal hij zich enthousiast en volkomen betrouwbaar gedragen. Dit laatste geldt ook voor de omgang van de hond met kinderen.

Wil men zich verder verdiepen in het ras, dan kan men zich in verbinding stellen met een van de voorlichters van de vereniging en bovendien door het bestuderen van literatuur en gesprekken met kenners en fokkers.

Copyright © 2018. All Rights Reserved. Designed by Albert&Wiebe @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.