INFORMATIE OVER DE VFR DOCUMENTEN:

1) De ‘algemene verklaring’ vraagt dat de regels van het VFR onverkort door de fokker(s) zullen worden toegepast. Deze verklaring moet worden ingevuld en ondertekend meegestuurd naar de VFR-coördinator.

2) De verklaring ‘jachtpassie’ moet voor elke hond die deze test moet ondergaan (VFR artikel 6.1) worden meegenomen naar een NVOW werkdag of een Nederlandse windhondenren- of coursingvereniging. Deze verenigingen zijn ingelicht over deze test. Dit formulier moet ter plaatse worden ingevuld en ondertekend en ook worden meegestuurd naar de coördinator.

3) Waar in het verleden een ‘op erewoord’ verklaring over de gevraagde onderzoeken voldoende was, is op grond van de gewijzigde VFR’s (artikel 4.2) nu uitsluitend een leesbare kopie van het betreffende onderzoek vereist. Deze moet mee worden opgestuurd naar de coördinator.

4) De uitslag van het Patella Luxatie onderzoek volgens de methode Muetstege, ook middels een leesbare kopie, moet aan de VFR-coördinator worden opgestuurd omdat er, ook hier, een fokbeperkend element aan vast zit.

5) Op de ‘checklist’ die ook in het pakketje mee naar de coördinator moet, gaat u aankruisen wat u meestuurt zodat er een snel overzicht te verkrijgen is. Behalve bij het punt kunstmatige inseminatie, dierenartsverklaring/onderzoeksformulier en -voor de rassen die het aangaat- de jachtpassietest en het Patella Luxatie resultaat, zouden we achter elke punt een kruisje moeten zien staan.

6) Het is van belang dat u het Uitvoeringsreglement zorgvuldig doorleest omdat daarin ook belangrijke informatie ten aanzien van de voorgenomen fok vermeld staat.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.