Checklist Verenigings Fokreglement

De checklist is als PDF document te downloaden en uit te printen.
Daarna kan het document, na ondertekening o
pgestuurd worden aan: 

NVOW, VFR-coördinator.
Volg deze link.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.