Aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de NVOW

De contributie van de NVOW bedraagt € 30,00 per jaar, gezinsleden betalen € 10,00 per jaar.
De kosten voor buitenlandse leden zijn €35,00 en €12,00 voor gezinsleden. Per gewoon lid is een inschrijfgeld van €7,00 verschuldigd. Verdere details over betaling, zie onderaan het aanmeldformulier.

Met het NVOW lidmaatschap kunt u deelnemen aan de evenementen die de NVOW jaarlijks organiseert, bijvoorbeeld de werkdagen en de clubmatch.
Als lid krijgt u 4 x per jaar het clubblad "Oriëntatie" met daarin rasinformatie, algemeen kynologisch- en verenigingsnieuws, nieuws uit de windhondenwereld en verslagen en uitslagen van shows en windhondenrenwedstrijden.

Attentie:
Pas na ontvangst van de verschuldigde contributie op onze rekening ontvangt u ons clubblad Oriëntatie en kunt u deelnemen aan al onze clubactiviteiten. 

Aanmeldformulier, klik hier.

Copyright © 2018. All Rights Reserved. Designed by Albert&Wiebe @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.