NVOW
terug

De Oriëntatie

Inhoudsopgave editie nr. 2020/4

55e jaargang nr.4, oktober/november/december 2020

Verschijnt één keer per kwartaal ISSN: 2213-9680


Inhoudsopgave
Voorwoord
Sluitingsdata copy 2021
Nieuwe ledenaanmelding t/m 27 november 2020
NVOW erespeld
Contributie 2021
Datums om alvast te boeken!
Beëindiging van de belangenbehartiging van vier rassen
Wijzigingen in de VFR's
In memoriam Frans Gerritsen
Wie, wat, waar(om)
Mooie herinneringen
Belangrijke wijziging in de Afghanenstandaard
Algemene vergadering Raad van Beheer op 5-9-2020
It4dogs live
De Euro Sighthound Show
Oosterse Salukis – type, stam of variëteit?
Voor u gelezen
Windhondenkalenders 2021
Een raar jaar
De Sloughi of Arabische windhond door Bruno Parmigiam – deel 3 en slot
Coursingsuccessen
Ledenadministratie NVOW
Interessante websites voor onze rassen
Herplaatsing

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.