NVOW
terug

De Oriëntatie

Inhoudsopgave editie nr. 2023/1

58e jaargang nr.1, januari, februari, maart 2023

Verschijnt één keer per kwartaal ISSN: 2213-9680


Clubbladredactie
Samenstelling van het Bestuur
Ereleden
Inhoudsopgave
Voorwoord
Sluitingsdata copy 2023
Nieuwe ledenaanmelding t/m 1 maart 2023
Klassement 2023 Schoonheid & Prestatie
Attentie!
Aankondiging Voorjaars(Konings)werkdag 2023
Verslag van de 58e vergadering van de Raad van Beheer
Groot windhondenweekend inclusief NVOW-Clubmatch 19-20 augustus 2023
Bijeenkomst Raad van Beheer met rasverenigingen over hartonderzoek
Alles geregeld?
Jaarvergadering
26 maart 2023
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2022
Jaaroverzicht 2022 penningmeester
Begroting 2023 penningmeester
Verslag van de secretaris over 2022
Jaarverslag NVOW-werkdagen 2022
Verslag van de VFR-coördinator over 2022
CV Ron Moerkerken
(Buitenlandse)tentoonstellingssuccessen
Kennis gevraagd
Bezorgdheid bij de Franse rasvereniging
over Azawakh-keuringen
Raad van Beheer Kennistour 2023 is gestart
Nieuw thuis voor Izaan en Ra'íd
Wie, wat waar(om) (vervolg)

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.