NVOW
terug

De Oriëntatie

Inhoudsopgave editie nr. 2021/1

56e jaargang nr.1, januari, februari, maart 2021

Verschijnt één keer per kwartaal ISSN: 2213-9680


Inhoudsopgave
Voorwoord
Sluitingsdata copy 2021
Oriëntatie in kleur!
Saluki documentatiemap
VFR dispensatie verleend
Niet meer gerepresenteerde rassen
Geen 'Ranking the Stars' over 2020
'Afghan Hound World Congress' verschoven
Open brief Martin van de Weijer aan Nederlandse kynologie
Belangrijk -Uw emailadres
Jaarvergadering
Notulen ALV 2020
Jaaroverzicht penningmeester + begroting
Jaarverslag NVOW werkdagen 2020
Verslag VFR-coördinator over 2020
Verslag vergadering RvB op 28-11-2020
RvB zegt partnership Fairdog op
Dubbeldekkingen zijn voortaan toegestaan
FCI mogelijk in zwaar weer
Ware betekenis van de standaardtekst: Alle kleuren toegestaan?
Mijmeringen over Afghaanse Windhonden
De naam Saluki
Recept voor hondenkoekjes
Wie, wat, waar(om)
Aanvraagformulier lidmaatschap NVOW 2021
Interessante websites voor onze rassen
Herplaatsing

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.