De Oriëntatie
de Inhoudsopgave
editie nr. 2019/1

54e Jaargang nr. 1, januari/februari/maart 2019
Verschijnt één keer per kwartaal ISSN: 2213-9680

9 De NVOW-werkdagen in 2019
10 Fundag vor alle windhonden!
11 Website in nieuwe lay-out!
12 Sluitingsdata kopij 2019
12 Nieuwe ledenaanmelding tot en met november
12 Een nieuwe Afghanen-keurmeester in Nederland 
13 In memoriam Eddy Grevelt 
15 Jaarvergadering 2019 
16 Notulen van de algemene ledenvergadering (Jaarvergadering)
22 Verslag van de penningmeester over 2018
25 Verslag van de secretaris over 2018 
26 Jaarverslag NVOW-werkdagen 2018 
28 Verslag van de VFR-coördinator over 2018 
29 Ranking the stars 
31 Kampioenschapsclubmatch
32 CV keurmeester Pamela Mottershaw/UK. 
33 CV Keurmeester Olaf Knauber/D. 
34 Indeling van de Erering Clubshow 
36 Salukis of Gazellehonden 
40 Kynologische nieuwtjes 
41 De Azawakh in Noord-Amerika 
43 Coursing successen 
45 Nederlands Jeugdkampioene 
47 Aanvraagformulier lidmaatschap NVOW 2019 
49 Ledenadministratie NVOW 
50 Interessante websites voor onze rassen 
50 Herplaatsing 

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved. Designed by Albert&Wiebe @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.