De Oriëntatie
de Inhoudsopgave
editie nr. 2018/4

1 Clubbladredactie
1 Samenstelling van het bestuur
1 Ereleden
5 Inhoudsopgave
6 Voorwoord
9 Inhoudsopgave
9 Nieuwe ledenaanmelding tot en met november
9 16 maart 2019, NVOW jaarvergadering
10 In memoriam Thijs van Aken
11 AVG mededeling!
12 Jaaradvertenties in Oriëntatie
12 Clubmatch 2019!
12 Algemene vergadering Raad van Beheer op 1-12-2018
14 10e Wereldcongres voor Afghaanse Windhonden
16 Saluki’s keuren op de 2018 FCI Euro Sighthound show
23 Afghanen fokkerij in de regio
26 Genieten met een randje
27 Verrassing in september!
29 Garantie en transparantie
30 Ranking the stars 2018
34 Kynologische wetenswaardigheden
35 Voor u gelezen
38 Buitenlandse successen
41 Aanvraagformulier lidmaatschap NVOW 2019
45 In Memoriam
45 Interessante websites voor onze rassen
47 Herplaatsing
48 Sluitingsdata kopij 2019

Copyright © 2018. All Rights Reserved. Designed by Albert&Wiebe @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.