NVOW

E.R.E. Grevelt ϯ

IN MEMORIAM EDDY GREVELT

E.R.E. Grevelt ϯ

Tot onze grote spijt vernamen wij dat Eddy Grevelt op 2 februari jongstleden, op de leeftijd van 87 jaar, is overleden. Het kan niet genoeg worden onderstreept welk belang Eddy heeft gehad voor de NVOW, de windhondenkynologie en de Afghaanse Windhond in het bijzonder! Samen met zijn vrouw Hemmechien trad hij in 1962 toe tot de NVOW en was daarmee één van de twee oudst levende leden. Binnen de vereniging heeft Eddy een groot aantal functies bekleed: clubbladredacteur, secretaris van 1969-1974 en voorzitter van 1981 tot 1984. In 2000 kreeg hij de NVOW-erespeld wegens zijn inzet voor de vereniging en de rassen. In 1983 kwam Eddy namens Nederland in de FCI-Commission des Lévriers (windhondencommissie) en beëindigde als voorzitter deze functie in 1997. Ook was hij jarenlang lid van de Raad van Beheer en werd voor zijn bewezen diensten in 1999 met de gouden erespeld der kynologie geëerd. Niet te vergeten dat hij in 1976 exterieurkeurmeester voor Afghanen werd en later windhondengroepskeurmeester, ook met bevoegdheid voor de halfwindhonden van FCI-groep 5. Eddy had een ijverige pen en vele artikelen, voornamelijk over Afghaanse Windhonden, verschenen door de jaren heen in de kynologische pers. Wie van de oudere garde herinnert zich bijvoorbeeld niet zijn serie over de Afghaanse Windhond in de Hondenwereld en in hun eigen kennel El Kharaman, die tientallen jaren grote Afghanen-kampioenen voortbracht, had hij voorbeelden te over wanneer het over exterieurstudies ging. Hij schreef twee belangrijke boeken: in 2008 het boek ’80 jaar Afghaanse Windhonden in Nederland’ en in 2010 ‘De Afghaanse Windhond, een rasstandaard uiteengezet’.

Met enthousiasme werkte Eddy nog mee aan het door de NVOW georganiseerde 10e Wereldcongres voor Afghaanse Windhonden in augustus 2018. Hij was, zo zei hij me, vereerd door de uitnodiging om spreker over de hem persoonlijk welbekende kennel ‘van de Oranje Manege’ te zijn en beloofde een mooie presentatie met nog niet eerder gepubliceerde foto’s uit eigen archief. Dat gebeurde en we zijn dankbaar hem daar nog gehad te hebben.

De kynologie en zeker de NVOW verliest een oud-bestuurder en een raskenner ‘pur sang’ van wie velen hebben kunnen leren. Wij wensen de familie alle sterkte toe in de komende tijd.

Willem Buitenkamp Voorzitter

E.R.E. Grevelt ϯ

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert& @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.