E.R.E. Grevelt ϯ

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2020!

U mag alvast in uw agenda noteren dat de 57e NVOW-kampioenschapsclubmatch het volgend jaar op 23 mei in Lelystad wordt gehouden en zoals gebruikelijk daarna, op 24 mei, de werkdag en afronding van het ‘Schoonheid en Prestatie’ klassement.

2020 is een lustrumjaar voor de NVOW, maar liefst het 17e lustrum voor onze 85 jaar oude club. Het bestuur is voornemens om in 2020, waar mogelijk, feestelijke tintjes aan de evenementen te koppelen en daar hoort de clubmatch zeker bij.

Wij nodigen u dan ook graag uit om het volgend jaar in grote getale in te schrijven en de datum ook aan uw rasvrienden en bekenden die onverhoopt geen lid zijn, door te geven; inschrijving is voor iedereen mogelijk.

De NVOW wil een oude traditie voor de komende clubmatch graag voortzetten en die is dat nieuw benoemde keurmeesters voor een ras, als dat in het geheel past, worden uitgenodigd.
Erica Bakker slaagde voor de Saluki’s dit jaar en Jos Dekker voor de Afghaanse windhonden vorig jaar. Beide keurden ook al een aantal andere NVOW-rassen zodat de keurmeesterindeling voor 23 mei 2020 als volgt zal zijn:

  • Mevr. Jos Dekker voor de Afghaanse Windhonden, Cirneco dell’Etna en Podengo Português.

  • Mevr. Erica Bakker-van de Woestijne voor de Saluki, Sloughi, Azawakh, Chart Polski, Galgo Español, Pharaoh Hound en Podenco’s.

In het komende clubblad zult u hun CV’s kunnen lezen en zal verder ook alle verdere informatie over de inschrijving worden vermeld.

E.R.E. Grevelt ϯ

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Designed by Albert&Wiebe @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.