NVOW
HOME Actueel De NVOW
Lid worden
Clubactiviteiten
Aanmelding werkdag
Aanschaf windhond Foto's  Overige informatie
Raad van Beheer
terug
Actueel

WIJZIGING BESTUURSSAMENSTELLING NVOW per 2023.

Tijdens de ALV van 26 maart is afscheid genomen van commisaris Albert Sluyer, zijn plaats wordt ingenomen door Ron Moerkerken.
Ron zal samen met John Weijers de werkgroep Schoonheid & Prestatie voortzetten.
Daarnaast is Faye Tromp met algemene stemmen herkozen, zij blijft het secretatriaat voortzetten.
Voor de complete bestuurssamenstelling zie bij De NVOW.

KLASSEMENT 2023 SCHOONHEID & PRESTATIE ATTENTIE!

Ondanks het feit dat we vanwege de volle terreinbezetting in augustus geen werkdag na onze Kampioenschapsclubmatch kunnen houden,
heeft het bestuur besloten om het Klassement S&P toch door te laten gaan.
Dat betekend dat de punten van de Koningswerkdag meegenomen worden naar de Clubmatch van 19 augustus, de 2e werkdag vervalt dus, en dat de prijzen in de Clubmatch-Erering worden uitgereikt.
Alle gegadigden voor de S&P prijzen worden dus van harte uitgenodigd om voor de Koningswerkdag van 27 april in te schrijven EN later uiteraard ook voor de Clubmatsch.
Voor de Koningswerkdag, meetellend voor de S&P kunt u reeds aanmelden.
Om aan te melden, klik hier.


31 augustus 2022
Hemmechien Grevelt overleden.


Hemmechien was een prominent NVOW-lid en founder van de Afghaanse windhondenkennel "el Kharaman".
Hemmechien-1Hemmechien-2

13 juni 2022
Loes Conrad, oud NVOW-lid overleden


Loes was decennia lang een vertrouwd gezicht met haar Saluki's bij coursings en de NVOW shows.
Rouwkaart via deze link.
Loes Conrad

12 mei 2022
Wiebe Hovinga, oud NVOW bestuurslid overleden


Wiebe was oa ontwerper van de AHWC site en nauw betrokken bij de totstandkoming van deze NVOW site.
In de komende Orientatie komt een in memoriam.
Wiebe Hovinga

25 maart 2022
AANGEPASTE VFR'S VOOR AFGHAANSE WINDHOND EN SALUKI


De Raad van Beheer heeft toestemming gegeven voor de door de ALV goedgekeurde uitbreiding van artikel 4.2 in de VFR's voor Afghaanse Windhond en Saluki.
Datum van ingang is 1 april en de nieuwe VFR's via deze link.

5 oktober 2021
NIEUW VERPLICHT FOKKERSREGISTRATIE SYSTEEM PER 1 NOVEMBR 2021


In Nederland is het chippen en registreren van honden al sinds april 2013 verplicht. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt.
In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Meer informatie bij www.rvo.nl/hond-kopen en mijnrvb.nl.

15 september 2021
Nieuwsbericht van de Rijksoverheid | 15-09-2021 | 10:33

Betere controle op hondenhandel om illegale praktijken te voorkomen
Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt en geregistreerd is bij RVO en voorzien is van een paspoort.
Regelmatig worden er misstanden geconstateerd bij pups die te jong worden vervoerd, verzwakt zijn na slechte transportcondities of onnodig overlijden door ziektes.
Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in.

Registratie om illegale handel te voorkomen
Het nieuwe I&R-hond zorgt voor een betere controle op deze hondenhandel, door het registreren van alle personen die betrokken zijn bij de aanschaf van een hond.
Het is hierdoor gelijk duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Paspoortverplichting alleen bij verkopen of overdragen
Naast de chip en de registratie krijgen vanaf 1 november alle nieuw geregistreerde honden in Nederland een EU-dierenpaspoort, dus ook wanneer een hond niet de grens over gaat.

Gevolgen voor fokkerij, handel, import én particulieren
Meer informatie over wat er gaat veranderen is te vinden op de site van Rijksoverheid.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.