NVOW

De NVOW data voor 2022

Datum 

Evenement

Alle data en activiteiten zijn onder voorbehoud.
?? januari HOND VAN HET JAAR SHOW

Gelet op de landelijke ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de daaraan verbonden maatregelen, is het onduidelijk of dit evenement op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

Info: hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl
20 maart
NVOW Jaarvergadering, zondag 20 maart 2022.
De Algemene Leden Vergadering om 14.00 uur.

Een vast onderdeel van de jaarvergadering is de bestuursverkiezing. 
Volgens het rooster zijn voorzitter Willem Buitenkamp en commissaris John Weijers aftredend.
Beiden zijn herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
De kandidaatstelling moet, zoals de statuten bepalen, worden gesteund door tenminste 3 leden.

Locatie;
Hotel Restaurant Schimmel 1885
Stationsweg
Oost 243
3931 EP Woudenberg
tel. 033-286 1213
woensdag
27 april

De Konings-Voorjaarswerkdag op de windhondenrenbaan van WRAmsterdam, locatie Spaarndam.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.

Let op; de Voorjaarswerkdag is op Koningsdag woensdag 27 april.
Aanmelden voor een werkdag via deze link.

zaterdag
21 mei
Kampioenschapsclubmatch te Lelystad, locatie Windhondenrenbaan Midland, zie ook KCM 2022 (wordt actief vanaf 1 februari 2022)
Bij het tabblad 
ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.
Alle informatie en inschrijving voor de KCM is te vinden op Windhonden.info, volg deze link.
* : Afghaanse Windhond keurmeester Jos Dekker
* : Saluki keurmeester Agneta Doverholt (Zweden)
* : Sloughi keurmeester Agneta Doverholt (Zweden)
* : Azawakh keurmeester Agneta Doverholt (Zweden)
zondag
22 mei

Clubmatchwerkdag windhondenrenbaan Midland, te Lelystad.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.
Aanmelden voor een werkdag via deze link.

zondag
4 september
Jonge honden & Veteranendag in Heteren.

Alle info via deze link.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.