NVOW

De NVOW data voor 2020

Er is wederom geschrapt in de activiteiten, alleen de ALV kan in dit coronajaar plaatsvinden, met inachtneming van de CoVid-19 regels.

 Datum 

 Evenement

12 januari

HOND VAN HET JAAR SHOW

De hond van het jaar show 2019 wordt gehouden op zondag 12 januari 2020.

Locatie : ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort

Aanvang show :  Let op de show begint al om 10.30 uur!

Route : www.deflint.nl/algemeen/bereikbaarheid 

Parkeren : in de parkeergarage

Info: hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl 

15 maart
Is verplaatst
naar 17 oktober
en zal nog steeds plaatsvinden!!

NVOW Jaarvergadering, zaterdag 17 oktober 2020.  
De Algemene Leden Vergadering om 14.00 uur.

Een vast onderdeel van de jaarvergadering is de bestuursverkiezing. 
Volgens het rooster zijn secretaris Faye Tromp-van der Veer en commissaris John Weijers aftredend.
Beiden zijn herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
De kandidaatstelling moet, zoals de statuten bepalen, worden gesteund door tenminste 3 leden.

Locatie; 
Sporthal De Camp
De Bosrand 15
3931 Woudenberg


maandag
27 april
A fgelast

De Konings-Voorjaarswerkdag op de windhondenrenbaan van WRAmsterdam, locatie Spaarndam.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.

Let op; de Voorjaarswerkdag is op Koningsdag maandag 27 april.
Aanmelden voor een werkdag via deze link.

23 mei
Is verplaatst
naar 3 oktober

Weer afgelast.

Kampioenschapsclubmatch te Lelystad, locatie Windhondenrenbaan Midland, zie ook KCM 2020.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.

Alle informatie en inschrijving voor de KCM is te vinden op Windhonden.info, volg deze link.
*  : Afghaanse Windhond
*  : Saluki
*  : Sloughi, Azawakh, Chart Polski, Galgo Español
*  : Podenco Ibicenco, Podengo Português, Cirneco dell’Etna, Pharaoh Hound

24 mei
Is verplaatst
naar 4 oktober

Weer afgelast.

Clubmatchwerkdag windhondenrenbaan Midland, te Lelystad.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.
Aanmelden voor een werkdag via deze link.

??? Windhonden-fun-dag (voorheen Jonge Honden en Veteranendag) in Heteren. 
Dit bijzondere evenement georganiseerd door: De Stichting Rasgroep Windhonden. (SRW)
Meer info en het inschrijfformulier via deze link.
???

Windhonden CAC in Heteren.  
Verdere info via deze link

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.