NVOW

De NVOW data voor 2020

Er is toch weer enige ruimte om sommige activiteiten weer op te starten, met inachtneming van de CoVid-19 regels.

 Datum 

 Evenement

12 januari

HOND VAN HET JAAR SHOW

De hond van het jaar show 2019 wordt gehouden op zondag 12 januari 2020.

Locatie : ‘De Flint’, Coninckstraat 60, Amersfoort

Aanvang show :  Let op de show begint al om 10.30 uur!

Route : www.deflint.nl/algemeen/bereikbaarheid 

Parkeren : in de parkeergarage

Info: hondvanhetjaar@raadvanbeheer.nl 

15 maart
A fgelast
misschien in
oktober

NVOW Algemene Leden Vergadering, z0ndag 15 maart 2020.  
De Algemene Leden Vergadering om 14.00 uur.

Een vast onderdeel van de jaarvergadering is de bestuursverkiezing. 
Volgens het rooster zijn secretaris Faye Tromp-van der Veer en commissaris John Weijers aftredend.
Beiden zijn herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
De kandidaatstelling moet, zoals de statuten bepalen, worden gesteund door tenminste 3 leden.
De uiterste datum om kandidaturen in te dienen is tot 23 februari 2020.

Locatie;  volgt zsm.

maandag
27 april
A fgelast

De Konings-Voorjaarswerkdag op de windhondenrenbaan van WRAmsterdam, locatie Spaarndam.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.

Let op; de Voorjaarswerkdag is op Koningsdag maandag 27 april.
Aanmelden voor een werkdag via deze link.

23 mei
Is verplaatst
naar 3 oktober

Kampioenschapsclubmatch te Lelystad, locatie Windhondenrenbaan Midland, zie ook KCM 2020.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.

Alle informatie over de KCM is te vinden op Windhonden.info, volg deze link.
*  : Afghaanse Windhond
*  : Saluki
*  : Sloughi, Azawakh, Chart Polski, Galgo Español
*  : Podenco Ibicenco, Podengo Português, Cirneco dell’Etna, Pharaoh Hound

24 mei
Is verplaatst
naar 4 oktober

Clubmatchwerkdag windhondenrenbaan Midland, te Lelystad.
Bij het tabblad ACTIVITEITEN onder ROUTES vindt u de juiste weg naar deze locatie.
Aanmelden voor een werkdag via deze link.

volgt tzt Windhonden-fun-dag (voorheen Jonge Honden en Veteranendag) in Heteren. 
Dit bijzondere evenement georganiseerd door: De Stichting Rasgroep Windhonden. (SRW)
Meer info en het inschrijfformulier via deze link.
volgt tzt

Windhonden CAC in Heteren.  
Verdere info via deze link

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.