NVOW


Pupinformatie

Voor potentiële eigenaren:
De informatie over pups van één van onze rassen vindt u bij het desbetreffende ras. 
Daar wordt vermeld of er een geboorte bericht  is.

Voor fokkers:
De vermelding van "pupinformatie" wordt zowel in het clubblad Oriëntatie, als op deze website geplaatst.
In Oriëntatie éénmalig  en op de website gedurende maximaal 6 maanden. 
De kosten voor plaatsing bedragen € 15,00 en omvatten het geboortebericht en de informatie over de beschikbaarheid van pups. 
Het bedrag dient, alvorens tot publicatie wordt overgegaan, vooraf te worden betaald op de rekening van de NVOW.

Informatie kunt u aanmelden via  pupinformatie@nvow.nl
Geïnteresseerden kunnen dan via de verstrekte informatie rechtstreeks contact met de fokker opnemen.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by Albert @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.