De NVOW tracht met uiterste zorgvuldigheid de gegevens en informatie op de website en in het clubblad "Oriëntatie" te plaatsen. Desondanks blijft het mogelijk dat er op de website of in het clubblad onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen.

De NVOW tracht met uiterste zorgvuldigheid de gegevens en informatie op de website en in het clubblad "Oriëntatie" te plaatsen. Desondanks blijft het mogelijk dat er op de website of in het clubblad onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen. 

De NVOW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken en of verspreiden van deze gegevens en informatie. 
Tenzij anders vermeld is de informatie op de website en van het clubblad, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen eigendom van de NVOW.

Bij het gebruik van foto's en ander materiaal heeft de NVOW zoveel mogelijk getracht om rechthebbenden te achterhalen en het materiaal met toestemming te gebruiken. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website, neemt u dan contact op met de NVOW.

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u mailen naar: Webmaster NVOW