Verenigings Fokreglement

INFORMATIE OVER HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT (VFR) AUGUSTUS 2014

In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn, gezondheid en gedrag van de Nederlandse rashondenpopulatie heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de rasverenigingen opgedragen voor hun ras(sen) een specifiek reglement te ontwikkelen waarin regels worden gesteld op verschillende gebieden die alle aan de fokkerij zijn gerelateerd.

Lees meer...Informatie over...

De Jachtpassie test moet door tenminste 2 functionarissen worden afgenomen.
De Jachtpassie verklaring kan als PDF document gedownload worden, de verklaring ter invulling mee te brengen naar de test.
Volg deze link.