Afghaanse windhond

Afghanen el Kharaman
Hemmechien Grevelt-Kruize, Petten
Hetty van der Lee-Grevelt, Warder
Edwin Grevelt, Petten
Tel. 0031 (0) 299401410
http://www.afghanen-el-kharaman.nl
E-mail: hetty@hooghebraeck.nl 

Back to innocence
Dhr. Tim Hendriks
Paardenweg 11a
8317 PK Kraggenburg
Tel.0527258152/0652428413
http://www.timhendriks.nl
E-mail: info@timhendriks.nl


El Harakat
Mw. S. Jipping-Neumann
Bosboombroekerweg 27
7055 AT Heelweg
Tel. 0315-243314
http://www.el-harakat-afghanen.com

El Iraja
Mw. D. Deckers
Antonie van der Kolkstraat 24
4266 EP Eethen
Tel. 0416-778065 / 0654302567
http://www.el-iraja.nl

El~Shariat 
Mw. H. van Itallie en Dhr. R. Rijnberk
Bosschendijk 83
4731 DC Oudenbosch
Tel. 0165-785974/0624223298
http://www.el-shariat-afghanen.nl

Popovs  Mw. R. Tromp-Pruyn en mw. F. Tromp-van der Veer
De Heiberg 6
4721 SJ Schijf
Tel. 0165-342398 / 0624737573
http://www.popovs.nl
E-mail: mail@popovs.nl


Thuja
Mw. K. de Meijer
Provincialeweg 27
4494 NA Geersdijk
Tel. 0113-302480/06-34024220
http://www.thuja-afghans.nl


Zindehsjah's
Dhr. J. Ammerlaan en Dhr. R. Moerkerken
Noordlierwg 9
2678 NA De Lier
Tel. 0153-809971
http://www.zindehsjahsafghanen.com

Aelat Meltem
M&P Torfs
Kasteeldreef 110
9120 Beveren
België
Tel. 0032-37553481
http://users.skynet.be/aelat_meltem

Del Ghyryo
G. De Moor & J. De Groote
Jasmijnstraat 58
B- 9000 Gent
België
Tel. 0032-922 74 765
E-mail: delghyryo@telenet.be


Shekari Mahour Afghanen
Gerard en Lia Vaags
Lange Strasse 11
49777 Gross Berssen
Deutschland
E-mail: shekari-mahour@ewetel.net


Bharasseyduran Afghanen
Inge Frerichs 
De Goorn 24
1648JP De Goorn
Noord-Holland
06-51720872
E-mail: ingefrerichs@quicknet.nlDe geschiedenis van de Afghaanse windhond gaat zeer ver terug.

01

De Shikoris, inwoners van Afghanistan, beweren zelfs dat Noach de Afghaanse windhonden een plaats gaf in zijn Ark! Er bestaat geen enkele twijfel over het feit dat de Afghaanse windhond tot de oudste rassen van de wereld behoort.

De geschiedenis van de Afghaanse windhond gaat zeer ver terug. De Shikoris, inwoners van Afghanistan, beweren zelfs dat Noach de Afghaanse windhonden een plaats gaf in zijn Ark! Er bestaat geen enkele twijfel over het feit dat de Afghaanse windhond tot de oudste rassen van de wereld behoort.
De Afghaan werd via Engeland uit Afghanistan geïmporteerd in het begin van deze eeuw. Afghanen kwamen in het Nederlandse Hondenstamboek voor het eerst voor in deel XXIII van1929, waarin een vijftal Afghanen wordt vermeld, die sinds 1927 vanuit Engeland inNederland waren geïporteerd. Deze importen betekenden de start van dit ras in Nederland.

Er bestonden oorspronkelijk eigenlijk 2 rassen: de vlakte-Afghaan en de berg-Afghaan. Het eerste type werd in de lager gelegen gebieden gebruikt voor de jacht op hazen en antilopen; het tweede tot ver in het ruwste hooggebergte voor de jacht op steenbokken,bergherten enz. Op alle verschillen tussen deze Afghanen gaan we hier niet in. Detegenwoordige rashond behoort gefokt te worden naar de Engelse rasstandaard (een boekjemet de standaarden van onze rassen en de statuten van de vereniging is bij hetsecretariaat te koop, evenals het clubboek over de geschiedenis van de NVOW en de rassenin Nederland. Zie voor adressen de algemene informatiepagina van de NVOW ).

De Afghaan heeft een periode gekend van vrij grote populariteit, die de laatste jarensterk afgenomen is en het is nu weer een vrij zeldzaam ras. Het exotische uiterlijk van deAfghaan wordt door velen bewonderd, evenals de typische zijdeachtige vacht en het zeerstijlvolle, vloeiende en veerkrachtige gangwerk.

Verzorging

Men kan het feit niet verbergen, dat de vacht van een Afghaan heel wat aandacht vergt endat men zich er niet met een Jantje van Leiden van af kan maken. De vacht van een Afghaanheeft vrij veel verzorging nodig: het haar klit bij de meeste snel en wordt ook vuil,zodat er vaker dan bij andere rassen gewassen en geborsteld moet worden.

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging is zeer belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van deAfghaan. Tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden kan hij alle lichaamsbeweging die hijnodig heeft verkrijgen in zijn eigen huis en tuin. Hij moet nooit teveel beweging krijgenen zodra hij tekenen van vermoeidheid gaat vertonen, moet hij naar zijn eigen bed kunnengaan en rusten. Als de Afghaan opgroeit zal hij meer lichaamsbeweging nodig hebben. Eenvolwassen Afghaan, die te weinig beweging krijgt, kan vrij snel een lastpost in het gezinworden. Met onvoldoende beweging om hem gelukkig te houden zal hij andere dingen bedenkenen gaan doen. Deze dingen worden helaas niet altijd op prijs gesteld in het huis. Bewegingmoet worden gegeven, onafhankelijk van de weersgesteldheid, de toestand van de eigengezondheid en de beschikbaarheid van tijd.

Karakter

Kenmerkend voor een ras dat zelfstandig de prooien moest vangen, is de onafhankelijkeaard. De Afghaan is niet geselecteerd op gehoorzaamheid, maar alleen op prestatie, dejachtlust, snelheid, behendigheid en moed. Je neemt er geen om speciaal kunstjes te latendoen (hoewel er in Amerika een circusnummer is met Afghanen!), maar het klikt alleen echttussen hond en baas als er een wederzijds respect is voor elkaar: men leeft samen enprobeert elkaar tot zijn recht te laten komen. Daarbij is de mens natuurlijk degene die deomstandigheden verschaft en bepaalt. Kan men een Afghaan niet het juiste milieu bieden,neem er dan geen. Respect voor de hond houdt ook in dat u hem niet hard behandelt bij deopvoeding, dus zeker geen slaag geeft. De hond zal dan geen respect meer voor u hebben,misschien wel bang voor u zijn, maar u tegelijk verachten. Het wordt dan niets tussen ubeiden. Toch moet de hond leren begrijpen dat u in bepaalde opzichten de leider bent diegrenzen en wetten stelt waaraan hij zich moet houden.

Een van de voor velen prettige eigenschappen van de volwassen Afghaan is het gedragbinnenshuis: zeer beheerst en rustig en zo totaal anders dan de vrolijke en drukkeherders- en jachthondenrassen die door anderen weer zo leuk gevonden worden.
Met andere huisdieren kan de Afghaan meestal zeer goed overweg. Buiten is hij meestal nietagressief tegenover andere honden, maar als hij aangevallen wordt is de echte Afghaan vaakonoverwinnelijk! Bij zeer jonge kinderen die niet weten hoe ze zich moeten gedragentegenover de hond en wel eens onbewust wreed of onhandig gedrag vertonen, raden wij deAfghaan niet aan.

Activiteiten

Als extra mogelijkheid tot plezier en ontspanning voor de hond en baas zijn er dewindhondenrennen en -coursings. Informeer bij uw vereniging wat dat zoal inhoudt en wieweet gaan baas en hond het beide leuk vinden. Behalve aan sport deelnemen kunt u uw hondook tentoonstellen als u en de hond dat leuk vinden. Bovendien moet hij dan ook nog mooizijn in de zin van de rasstandaard en naar de smaak van de keurmeester.

Wel wil de NVOW erop wijzen dat zij van mening is dat pure rensport ee niet"passende" activiteit voor onze rastypische Oosterse windhonden is en derhalvehet deelnemen aan renactiviteiten geen zekerheid biedt voor de rastypischeeigenschappen/kenmerken van onze Oosterse windhonden, omdat:

De NVOW van mening is dat de werkelijke rastypische kwaliteiten van onze Oostersewindhonden niet uitsluitend beoordeeld kunnen worden aan de hand van prestaties op eenrenbaan of op een tentoonstellen of op een coursingsveld

De NVOW van mening is dat de drie takken van "sportactiviteiten" veel kunnenbetekenen voor onze honden en hun eigenaren, echter de totale kwaliteit van eenrastypische Oosterse windhond dient uit meerdere invalshoeken bekeken te worden.

Als u een teef hebt en de hond heeft voldoende waarde als fokdier, kunt u er ook mee gaanfokken. Ook dat is een liefhebberij op zichzelf: mooi maar vaak ook met teleurstellingen; begint eer ge begint!

De mentaliteit van de baas

De mentaliteit van de baas is heel belangrijk voor een gelukkig samenleven. Want Afghanenzijn anders :dat geldt vooral ook voor hun karakter. De Afghaan is misschien wel de minst"hondse" onder alle rassen. Ze hebben een introverte geaardheid, zien op velezaken neer en maken een rustige, trotse indruk. De baas moet er dan ook rekening meehouden dat de Afghaan geen slaafse ziel, geen uitvoerder van bevelen in de zin van"direct gehoorzamen" is. "Leven en laten leven" is de grote kunst bijde omgang met de Afghaan. De Afghaan voortdurend onder appèl te willen houden of scherpebevelen te willen geven, zou de beste methode zijn om mens en dier van elkaar tevervreemden.

Denkt u er vooral zorgvuldig over na alvorens u tot de aanschaf van een Afghaan overgaat.Laat de hond niet de kans lopen dat hij na een tijdje weer weg moet. Mocht u wel eenAfghaan nemen, dan wensen we uw hond fijne huisgenoten toe die hij zeker zal waarderen. Enals u een echte liefhebber van dit ras wordt, dan kunt u er eigenlijk nooit meer buiten.

Wil men zich verder verdiepen in het ras, dan kan men zich in verbinding stellen met eenvan de voorlichters van de vereniging en bovendien door het bestuderen van literatuur engesprekken met kenners en fokkers.

Meer informatie

Secretariaat NVOW:

Faye Tromp
De Heiberg 6
4721 SJ Schijf
Tel.: 06-24737573
E-mail: secretaris@nvow.nl