De vermelding van "pupinformatie" wordt zowel in het clubblad Oriëntatie, als op deze website vermeld.
De melding op de site geldt voor een periode van 6 maand, tenzij de fokker een verlenging aanvraagt. 

De kosten voor plaatsing bedragen € 15,00 en omvatten het geboortebericht en de informatie over de beschikbaarheid van pups. 
Het bedrag dient, alvorens tot publicatie wordt overgegaan, vooraf te worden betaald op de rekening van de NVOW.

Informatie kunt u aanmelden via  pupinformatie@nvow.nl. Geïnteresseerden kunnen dan via de verstrekte informatie rechtstreeks contact met de fokker opnemen.