Aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de NVOW.

De contributie van de NVOW bedraagt € 30,00 per jaar. Gezinsleden betalen € 10,00 per jaar en de kosten voor buitenlandse leden zijn €35,00 en €12,00 voor gezinsleden. Per gewoon lid is een inschrijfgeld van €7,00 verschuldigd. Verdere details over betaling, zie onderaan het formulier.

Met het NVOW lidmaatschap kunt u deelnemen aan de evenementen die de NVOW jaarlijks organiseert, bijvoorbeeld de werkdagen en de clubmatch. Als lid krijgt u 4 x per jaar het clubblad "Oriëntatie" met daarin rasinformatie, algemeen kynologisch- en verenigingsnieuws, nieuws uit de windhondenwereld en verslagen en uitslagen van shows en windhondenrenwedstrijden.

Om lid te worden kunt u het inschrijfformulier invullen, op de verzendknop drukken.

Lid Worden

Uw gegevens

Naam(*)
Please let us know your name.

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoon(*)
Ongeldige invoer

Your Email(*)
Please let us know your email address.

Was u eerder lid?(*)
Please write a subject for your message.

Welke van de bij ons aangesloten windhondenrassen bezit u?

Ongeldige invoer

Meerdere keuzes mogelijk.

Wat is de kennelnaam van de hierboven aangevinkte hond?
Ongeldige invoer

Als uw hond geen kennelnaam heeft, kunt u in het kader 'geen' invullen.

Meldt u zich aan als . . .(*)
Ongeldige invoer

Indien gewenst kunt u beide mogelijkheden aanvinken.

Voer aub datum in . . .(*)
Ongeldige invoer

Opmerkingen/introductie
Ongeldige invoer

Hier kunt u eventuele opmerkingen plaatsen.

Met verzending van dit formulier verklaart u dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.
Tevens heeft u kennis genomen van de VerenigingsFokReglementen (VFR).

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen (NVOW).
Nadat het door u in gevulde formulier door onze ledenadministratie is ontvangen, wordt uw naam in ons eerst volgende clubblad vermeld.
Komen er binnen 14 dagen na het verschijnen geen schriftelijke bezwaren binnen, dan bent u als lid/gezinslid geaccepteerd.

De contributie is vastgesteld op €30,00 voor gewone leden, €10,00 voor gezinsleden.
Leden woonachtig in het buitenland betalen €35,00 en €12,00 voor gezinsleden.
Per gewoon lid is een inschrijfgeld van €7,00 verschuldigd.
Tot 30 juni van elk jaar gelden volledige contributies, daarna gehalveerde bedragen.
Voor de betaling van de contributie krijgt u jaarlijks een factuur thuis gestuurd als inlegvel in ons clubblad "Oriëntatie".

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden tnv Penningmeester NVOW
IBAN; NL17INGB0003618202
BIC; INGBNL2A

In verband met de frequentie van ons clubblad (1x per 3 maand) kunnen er mogelijk 2 tot 4 maanden verlopen tussen uw aanmelding en acceptatie als lid.