Aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de NVOW.

De contributie van de NVOW bedraagt € 30,00 per jaar. Gezinsleden betalen € 10,00 per jaar en de kosten voor buitenlandse leden zijn €35,00 en €12,00 voor gezinsleden. Per gewoon lid is een inschrijfgeld van €7,00 verschuldigd. Verdere details over betaling, zie onderaan het formulier.

Met het NVOW lidmaatschap kunt u deelnemen aan de evenementen die de NVOW jaarlijks organiseert, bijvoorbeeld de werkdagen en de clubmatch. Als lid krijgt u 4 x per jaar het clubblad "Oriëntatie" met daarin rasinformatie, algemeen kynologisch- en verenigingsnieuws, nieuws uit de windhondenwereld en verslagen en uitslagen van shows en windhondenrenwedstrijden.

Om lid te worden kunt u het inschrijfformulier invullen, op de verzendknop drukken.

Attentie: Pas na ontvangst van de verschuldigde contributie, op onze rekening, wordt uw aanmelding in behandeling genomen en ontvangt u ons clubblad Oriëntatie en kunt u deelnemen aan alle clubactiviteiten. 

Lid Worden

Uw gegevens

Naam(*)
Please let us know your name.

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoon(*)
Ongeldige invoer

Your Email(*)
Please let us know your email address.

Was u eerder lid?(*)
Please write a subject for your message.

Welke van de bij ons aangesloten windhondenrassen bezit u?

Ongeldige invoer

Meerdere keuzes mogelijk.

Wat is de kennelnaam van de hierboven aangevinkte hond?
Ongeldige invoer

Als uw hond geen kennelnaam heeft, kunt u in het kader 'geen' invullen.

Meldt u zich aan als . . .(*)
Ongeldige invoer

Indien gewenst kunt u beide mogelijkheden aanvinken.

Voer aub datum in . . .(*)
Ongeldige invoer

Opmerkingen/introductie
Ongeldige invoer

Hier kunt u eventuele opmerkingen plaatsen.

Met verzending van dit formulier verklaart u dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.
Tevens heeft u kennis genomen van de VerenigingsFokReglementen (VFR).

Daarnaast geeft u de NVOW toestemming om uw NAW gegevens (persoonsgegevens) plus gegevens van de hond(en) bij de NVOW administratie op te slaan voor intern gebruik.
Tevens voor plaatsing van uw NAW gegevens in ons clubblad en foto's gemaakt tijdens NVOW evenementen, voor de duur van uw lidmaatschap. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden, behoudens de verplichting die de NVOW heeft naar de Raad van Beheer. (Richtlijn AVG per 25 mei 2018)

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen (NVOW).
Nadat het door u in gevulde formulier door onze ledenadministratie is ontvangen, wordt uw naam in ons eerst volgende clubblad vermeld.
Komen er binnen 14 dagen na het verschijnen geen schriftelijke bezwaren binnen, dan bent u als lid/gezinslid geaccepteerd.

De contributie is vastgesteld op €30,00 voor gewone leden, €10,00 voor gezinsleden.
Leden woonachtig in het buitenland betalen €35,00 en €12,00 voor gezinsleden.
Per gewoon lid is een inschrijfgeld van €7,00 verschuldigd.
Tot 30 juni van elk jaar gelden volledige contributies, daarna gehalveerde bedragen.
Voor de betaling van de contributie krijgt u jaarlijks een factuur thuis gestuurd als inlegvel in ons clubblad "Oriëntatie".

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden tnv Penningmeester NVOW
IBAN; NL17INGB0003618202
BIC; INGBNL2A
Attentie: Pas na ontvangst van de verschuldigde contributie, op onze rekening, wordt uw aanmelding in behandeling genomen en ontvangt u ons clubblad Oriëntatie en kunt u deelnemen aan alle clubactiviteiten.
In verband met de frequentie van ons clubblad (1x per 3 maand) kunnen er mogelijk 2 tot 4 maanden verlopen tussen uw aanmelding en acceptatie als lid.