Er zijn veel vragen en er is onrust over het Besluit houders van dieren.
De Raad van Beheer heeft overlegd met het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

DUIDELIJKHEID OMTRENT BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN

Gezien de vele vragen en onrust over het Besluit houders van dieren, heeft de Raad van Beheer overlegd met het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: qua bedrijfsmatigheid is er niets gewijzigd ten opzichte van het Honden- en kattenbesluit.

Wat voor veel verwarring heeft gezorgd, zijn de indicaties voor bedrijfsmatigheid in het besluit. Deze indicaties spelen echter alleen een rol bij  twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van twintig dieren).
Alleen dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dus niet te veel in verwarring brengen: voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.
Ook in de nieuwe regels geldt dat een fokker bedrijfsmatig handelt wanneer hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Meer over het Besluit houders van dieren leest u in de speciale Raadar 

Informatiebijeenkomsten ministerie
Wij hopen en verwachten dat de speciale editie van Raadar veel onrust en vragen heeft weggenomen bij de fokkers.
Zowel het ministerie als de Raad van Beheer kreeg veel positieve reacties op de publicatie van de Raadar en de verduidelijking daarin. In samenwerking met de overheid hebben wij alsnog informatieavonden gepland voor onze leden en fokkers. Het ministerie zal een presentatie verzorgen van ca. 1 uur, waarna er ruimte is voor vragen.

U zult begrijpen dat er tijdens deze sessie niet ingegaan kan worden op specifieke omstandigheden van een fokker. Het is immers zo bepaald dat de omstandigheden ter plaatse ter beoordeling zijn aan de desbetreffende inspecteur in de regio. Wij vermelden dit om teleurstelling te voorkomen.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur.
De avonden vinden plaats op:
→→ Donderdag 12 maart, Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg,
→→ Dinsdag 24 maart 2015, Zaal Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum.