Een onderwerp voor elke Algemene Ledenvergadering is de NVOW ere-speld. Voordrachten moeten voor 1 januari bij het bestuur binnen zijn. De spel(d)regels zijn:

Voor wie:
Personen en/of instanties die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de NVOW en/of voor een van de rassen waarvan de belangen worden behartigd door de NVOW.

Voordracht:
Schriftelijk, voor 1 januari, door minimaal 10 leden van de NVOW en/of het bestuur van de NVOW

Besluit:
Commissie van 3 personen, te vormen uit ere-leden, ere-spelddragers en 1 vertegenwoordiger van het bestuur.

Uitreiking:
Door de voorzitter voor aanvang van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aantal:
Maximaal drie per jaar.