Als NVOW lid krijgt u 4 x per jaar het clubblad "Oriëntatie" met daarin rasinformatie, algemeen kynologisch- en verenigingsnieuws, nieuws uit de windhondenwereld en verslagen en uitslagen van shows en windhondenrenwedstrijden.
Oriëntatie verschijnt 4 keer per jaar, in de maanden maart, mei, augustus en november.
U kunt zelf artikelen, foto's of andere informatie insturen.
Kopij, liefst in Word-formaat (.doc of docx), mailen aan de redactie: redactie@nvow.nl

De inhoudsopgave van de laatste editie vindt u hier:

52e Jaargang nr. 4, oktober/november/december 2017  
Verschijnt één keer per kwartaal
ISSN: 2213-9680

INHOUDSOPGAVE
CLUBBLADREDACTIE 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 
ERELEDEN
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
SLUITINGSDATA KOPIJ 2017
NIEUWE LEDENAANMELDING TOT EN MET NOVEMBER
25 MAART 2017, NVOW JAARVERGADERING.
NVOW ERESPELD
CLUBMATCH 2018!
JAARADVERTENTIES IN ORIËNTATIE
WISSELING VAN DE WACHT BIJ DE REDACTIE VAN ORIËNTATIE
ELS SIEBEL
ROELOF APELDOORN
SCHRIJVEN STAAT VRIJ
WIST U: 
RAAD VAN BEHEER BESLUIT TOT INGRIJPENDE ICT-VERANDERING
NIEUWS OVER HET WERELDCONGRES VOOR AFGHAANSE WINDHONDEN 
DE GESCHIEDENIS VAN DE SALUKIS IN NEDERLAND
EUROPEAN DOG SHOW (EDS) 2017 IN KIEV
FCI-VERGADERINGEN IN KIEV 
UNION INTERNATIONALE DES CLUBS DE LEVRIERS - DE ‘UICL’ 
RANKING THE STARS 
REN- EN COURSINGSUCCESSEN 
EEN REIS NAAR NIGER, HET LAND VAN DE AZAWAKH 
AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP NVOW 2017
NAWOORD: MARLOU VAN DIJK 
INTERESSANTE WEBSITES VOOR ONZE RASSEN
HERPLAATSING